İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İSG Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

05.05.2021 tarihinde Prof. Dr. Cemil SUNGUR başkanlığında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İSG Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda risk değerlendirmesi ve acil eylem planlarının hazırlanması, yeterli sayıdaki personele ilk yardım eğitimi aldırılması, kimyasal risk etmenleri ile ilgili konular gündeme gelmiş ve Covid-19 önlemleri gözden geçirilmiştir.

isg kurul Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu