Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Pandemi Dönemi Lisansüstü Öğretim Faaliyetleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11/05/2020 tarih ve 75850160-301.01.01- E.30480 sayılı yazısı ile COVID-19 tedbirleri kapsamında 2019-2020 Bahar yarıyılında dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz Senatosunun 13/05/2020 tarihli toplantısında Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde yapılacak olan TÜM SINAVLARIN dijital imkânlar kullanılarak yapılması kararı alınmıştır. Buna istinaden Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Faaliyetleri ile ilgili düzenlemelere bu bağlantıdan ulaşılabilir.

Pandemi Lisansüstü Öğretim