Kalite

KTÜN Kalite Rehberi Hazırlama Çalışmaları

Kalite Koordinatörlüğü Kalite Rehberi İçerik Belirleme, Kalite Rehberi Formatı Tasarlama ile  Anketler ve Diğer Geri Bildirim Yöntemlerini Kurgulama alt çalışma ekipleri toplantısı  Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hakan KARABÖRK, Rektör Danışmanı Prof.Dr. Esra YEL,  Prof. Dr. Gülay TEZEL, Prof. Dr. Serra Zerrin KORKMAZ, Doç. Dr. Arife Deniz OKTAÇ BEYCAN, Öğr.Gör.Dr. Mehmet TEKELİ, Prof. Dr. M. Çağlar MEŞHUR, Doç.Dr. Şükran YALPIR ve Öğr. Gör. İsmail SAKA'nın katılımları ile  11 Ekim  2021 tarihinde saat:20.00'da uzaktan erişim yoluyla  gerçekleşmiştir. Toplantıda; şimdiye kadar yapılan Kalite Rehber çalışmaları incelenmiş ve birim kalite çalışmalarına paydaşların katılım yöntemlerinin belirlenmesi tartışılmıştır.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Kalite Koordinatörlüğü