Kalite

KTÜN Kalite Rehberi Çalışmaları

KTÜN Kalite Rehberi İçerik Hazırlama ve Format Tasarlama alt ölçüt toplantısı; alt çalışma ekibi üyelerinin  katılımları ile 13 Aralık 2021 tarihinde  saat: 13:30'da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi G228 numaralı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Kalite Koordinatörlüğü