Kalite

KTÜN için YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme (KDD) Sürecinde Ön Ziyaret Gerçekleştirildi

Kurumumuza 29 Temmuz 2021 tarihinde uzaktan erişim yoluyla Ön Ziyaret Programı gerçekleştirilmiştir. Ön ziyaret öncesinde Değerlendirme Takımı öncelikle kurum hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak için kurumumuz iç değerlendirme raporunu (KİDR) incelemiş, ziyaret sırasında yapılacak ek değerlendirmeler ile ziyaret öncesinde ya da sırasında kurumdan istenecek ek bilgi ve belgeleri tespit etmiştir. Ön ziyaret çevrimiçi platformda bir günde yapılan ardışık üç toplantı ile tamamlamıştır.

İlk toplantıda Takım üyeleri Rektörlük üst yönetimimizle tanışmış ve ilk görüşmeler yapılmıştır. Ardından takım üyeleri, kurumdaki işleyiş hakkında genel bilgi edinmek üzere Kalite Komisyonunun bir bölümü ile görüşme yapmıştır. Bu görüşmede Kalite Komisyonumuz tarafından KTÜN KİDR hazırlanma süreci ve KTÜN Kalite Güvence Sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ön Ziyarette son olarak Takım başkanı ile Rektörümüz tarafından saha ziyareti programı üzerinde bir değerlendirme görüşmesi yapılmıştır.

KTÜN Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinde sıradaki program Saha Ziyareti olup kurumumuza saha ziyareti 6-8 Eylül 2021 tarihlerinde yüz yüze ziyaret şeklinde gerçekleştirilecektir.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Dış Değerlendirme