Kalite

Kalite Rehberi Hazırlama Çalışmaları

KTÜN Kalite Rehberi İçerik  Hazırlama ve Format Tasarlama alt çalışma ekibi toplantısı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hakan KARABÖRK ile alt çalışma ekibi üyeleri Prof. Dr. Gülay TEZEL, Prof. Dr. Serra Zerrin KORKMAZ, Doç. Dr. Arife Deniz OKTAÇ BEYCAN ve Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ’in katılımları ile 15 Eylül 2021 tarihinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi G228 Nolu salonunda  gerçekleştirilmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Kalite Koordinatörlüğü