Kalite

Kalite Komisyonu Toplantısı

KTÜN Kalite Komisyonu toplantısı; KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK başkanlığında 25 Şubat 2022 tarihinde saat: 14.00'da uzaktan erişimle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kalite Komisyonu üyeleri ve KTÜN Stratejik Plan Performans Göstergelerinden sorumlu birim temsilcileri katılmışlardır. Toplantıda; 2021 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Tablolarının İncelenmesi ve KTÜN 2021 KİDR hazırlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Kalite Koordinatörlüğü