Erasmus+ Koordinatörlüğü

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

https://www.ktun.edu.tr/Dosyalar/1119/images/9708B6D5-0E98-466B-B8AB-94AB826ABE2D.png

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

(2021 SÖZLEŞME YILI)

 

  1. BAŞVURU ŞARTLARI

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe ‘Açıklamalar-1’) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

d) Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması5 . Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik6 ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

3- Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Açıklamalar-2),

4- İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle Kurumlararası Anlaşmaya sahip olması.(Anlaşmalı Üniversiteler ve bölümleri için tıklayınız.)

5- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

Açıklamalar:

1-Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

2-Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir. 3 dönem eğitim yapılan üniversitelerde 20’şer AKTS olmalıdır.

3-Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dahil değildir.

 

  1. BAŞVURU BELGELERİ

 

Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript (Öğrenci işlerinden alınmış, imzalı, mühürlü veya E-devletten alınmış  ve güncel olmalıdır. )

Başvuru Formu: Başvuru formu doldurulmalıdır.

Yabancı dil düzeyini gösteren belge:

** İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrencilerin, Konya Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus programı kapsamında son 3 yıl içerisinde alınan yabancı dil puanları (yazılı ve sözlü sınav yerine geçecektir), YÖKDİL ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır ancak sözlü sınava girmek zorundadırlar. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

 Evraklarını mail olarak gönderen öğrencilerimiz https://forms.gle/CfmS81esZFwEoby89 formunu doldurmak zorundadırlar.

  1. YABANCI DİL SINAVI 

Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için Konya Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından İngilizce dilinde Erasmus Yabancı Dil sınavı yapılacaktır.

Öğrenci seçiminde asgari (baraj) yabancı dil puanı tüm bölümler için 50 olarak belirlenmiştir.

Asgari düzeyi geçemeyen öğrenciler Erasmus faaliyetinden yararlanamazlar.

 

  1. SEÇİM VE YERLEŞTİRME

 


 


1) 4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde "Konya Teknik Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu" esas alınacaktır.
2) Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir  
3) Öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır.
*Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin puan sıralaması, öğrenim kademelerine ayrılan kontenjanlara göre ilgili öğrenim kademeleri içerisinde yapılır. Değerlendirmeler birimlerin (Fakülteler/Enstitü) kendi içlerilerinde puanlama sırasına göre değerlendirilir.
*İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.

 

  1. HİBELER

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

 

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç,

Portekiz, Yunanistan

 

 

600

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya,

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

450

 

*** Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

       Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği                                              Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği            Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği          Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

6) Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

 

  1. KONTENJANLAR VE ANLAŞMALAR

 

No

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

ÜLKE

ÖĞRENİM KADEMESİ

KONTENJAN

1

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

1-2-3 cycle

2 öğrenci

2

HOCHSCHULE OSNABRÜCK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Almanya

1-2 cycle

2 öğrenci

3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İtalya

1-2-3 cycle

2 öğrenci

4

POLITECHNIKA LUBELSKA

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Polonya

1 cycle

4 öğrenci

5

POLITECHNIKA LUBELSKA

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

1 cycle

2 öğrenci

6

RUSENSKI UNIVERSITET "ANGEL KANCHEV"

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bulgaristan

1-2-3 cycle

4 öğrenci

7

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AGH

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

1-2 cycle

4 öğrenci

8

UNIVERSITAET KASSEL

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

1-2 cycle

3 öğrenci

9

HOCHSCHULE OSNABRÜCK

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Almanya

1-2 cycle

2 öğrenci

10

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AGH

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Polonya

1-2-3 cycle

5 öğrenci

11

LATVIJAS UNIVERSITATE

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Letonya

1-2 cycle

2 öğrenci

12

MINNO-GEOLOGKI UNIVERSITET "SV. IVAN RILSKI"

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bulgaristan

1-2-3 cycle

5 öğrenci

13

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Macaristan

1-2-3 cycle

3 öğrenci

14

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Portekiz

1-2 cycle

2 öğrenci

15

UNIVERSITY OF PISA

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İtalya

1-2-3 cycle

1 öğrenci

16

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AGH

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Polonya

1-2 cycle

4 öğrenci

17

MINNO-GEOLOGKI UNIVERSITET "SV. IVAN RILSKI"

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bulgaristan

1-2-3 cycle

5 öğrenci

18

POLITECHNIKA LUBELSKA

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Polonya

1-2-3 cycle

4 öğrenci

19

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İspanya

1-2-3 cycle

2 öğrenci

20

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Romanya

1-2-3 cycle

3 öğrenci

21

UNIVERZA V LJUBLJANI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Slovenya

2-3 cycle

3 öğrenci

22

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

İspanya

1-2-3 cycle

2 öğrenci

23

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

1-2-3 cycle

2 öğrenci

24

POLITECHNIKA LUBELSKA

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Polonya

1 cycle

4 öğrenci

25

HOCHSCHULE OSNABRÜCK

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Almanya

1-2 cycle

2 öğrenci

26

POLITECHNIKA LUBELSKA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Polonya

1 cycle

4 öğrenci

27

POLITECHNIKA LUBELSKA

JEOLOİ MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

1 cycle

4 öğrenci

28

POLITECHNIKA LUBELSKA

MİMARLIK

Polonya

1-2-3 cycle

2 öğrenci

29

BRONISLAW MARKİEWİCZ STATE HIGHER SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS İN JAROSLAW

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Polonya

1-2cycle

2 öğrenci

30

GEORGHE ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY OF IAŞI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Romanya

1-2-3 cycle

5 öğrenci

31

NICCOLO CUSANO UNIVERSITY

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İtalya

1-2 cycle

4 öğrenci

32

NICCOLO CUSANO UNIVERSITY

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İtalya

1-2 cycle

4 öğrenci

33

NICCOLO CUSANO UNIVERSITY

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

İtalya

1-2 cycle

4 öğrenci

34

NICCOLO CUSANO UNIVERSITY

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İtalya

1-2 cycle

4 öğrenci

35

UNIVERSITY Of CHEMICAL TECHNOLOGY and METALLURGY

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bulgaristan

1-2-3 cycle

3 öğrenci

36

PANEVEZYS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCE

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Litvanya

1 cycle

2 öğrenci

37

PANEVEZYS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCE

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Litvanya

2 cycle

2 öğrenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Üniversitemiz hibelendireceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirlemiştir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan hibe miktarına göre 14 öğrenci kabul edilecektir.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 7 öğrenci

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 4 öğrenci

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 3 öğrenci

 

 

  1. DİĞER HUSUSLAR

 

● Bu çağrı Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  Mimarlık Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri içindir.

● Üniversitemiz, hibe vereceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirlemiştir. Karşı kurumdan alınacak kabul mektuplarının sorumlulukları, pasaport vize, pandemi sebepleri vs gibi sebeplerden gidememe gibi durumlar göz önüne alındığında bu çağrı ve sınav dönemi sonunda seçilecek yararlanıcılar “ADAY” olarak kabul edilecektir. Öğrencinin tüm iş ve işlemleri tamamlamasının ardından sonra süreç kesinlik kazanacaktır.

●Başvuru yapılmayan akademik birimlerdeki kontenjanlar diğer birimlere aktarılacak ve bu birimler için tekrar ilana çıkılmayacaktır. Bu doğrultuda öğrenim kademesine göre dağılım da değişkenlik gösterebilir.

● Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.

Başvuru sonrasında TERCİH ve DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAĞI için başvuruda bulunmadan önce, bölümünüzün anlaşmalı olduğu eğitim kurumlarının anlaşma açıklamaları kısmına bakmanız, ilgili üniversitenin web sitesini incelemeniz ve detaylı bilgi almak için Bölüm Erasmus Koordinatörünüzle görüşmeniz faydalı olacaktır.

●Tercihlerinizde bulunan kurumların eğitim dili, sınava gireceğiniz yabancı dil türüyle aynı olmalıdır. Aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

● Konya Teknik Üniversitesi tarafından Erasmus programı için seçilmiş ve kontenjanlara yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.

● Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar öğrenciye rücu edilebilir.

●Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

● Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Diğer yararlanma şartları İlanın ‘Hibeler’ bölümünde açıklanmıştır.

 Başvurular e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Lütfen bilgilendirme toplantısının ardından eğer varsa başvuru ile ilgili sorularınız için erasmus@ktun.edu.tr adresinden bizlere ulaşın.

   Başvuruda e-posta ile gönderilen belgelerin ıslak imzalı orijinalleri ofise getirilmelidir.

   Evrakları ulaşan öğrencilerin listesi 25.03.2022 günü Erasmus duyurular sayfasında yayınlanacaktır.

Evraklarını mail olarak gönderen öğrencilerimiz https://forms.gle/CfmS81esZFwEoby89  formu doldurmak zorundadırlar.

  1. ÖNEMLİ TARİHLER

Erasmus Koordinatörlüğüne Başvuru (Belge Teslim) Tarihleri:

16-21 Mart 2022 mesai saatleri içerisinde.

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları
 (Sınavlar yüz yüze yapılacaktır)

Yazılı: 29 Mart 2022

Sözlü: 31 Mart 2022

Sonuçların Açıklanması: 8 Nisan 2022
 

       Oryantasyon Toplantısı
Sonuçların ilanı ile birlikte açıklanacaktır.

 

Yer:

 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü
İlan Tarihi: 15.02.2022

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2021 SÖZLEŞME YILI