Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Afet ve Salgın Durumunda Ek Süre Başvurusu

10/06/2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mevcut yönetmeliğe

 

Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz

 

maddesi eklenmiştir. Bu hüküm gereğince, halen Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde tez aşamasında (kayıt dondurmamış) olup bir dönem ek süre talep eden öğrencilerin bu bağlantıda bulunan formu doldurarak (danışman onaylı) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri veya formun öğrenci ve danışman imzalı taranmış halini lee@ktun.edu.tr adresine kurumsal e-posta adresleri ile (@ktun.edu.tr) elektronik olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Afet ve Salgın Ek Süre Başvuru