Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Lisansüstü Faaliyetlerin Uygulanma Biçimleri Hakkında Senato Kararı

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Anabilim Dalları altında bulunan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki 


•    Seminer dersi, Doktora Tez Önerisi Savunması, Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantılarının yüz yüze veya jüri üyelerinden en az birinin sınava yüz yüze katılmasının imkânsız/çok zor olması durumunda karma (hibrit) olarak yapılmasına; 
•    Doktora Yeterlik Sınavı ve Tez Savunma sınavlarının yüz yüze veya öğrenci ve danışmanın sınavın yapılacağı Anabilim Dalındaki salonda bulunması koşuluyla danışmanın sınavın karma (hibrit) olarak yapılmasına ilişkin gerekçeli yazısı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile karma (hibrit) olarak yapılmasına; 
•    Karma (hibrit) olarak yapılan sınavların hukuki açıdan denetlenebilir olması için danışman marifetiyle video kayıtlarının alınması ve bu kayıtların diğer savunma evraklarıyla birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edilmesine KTÜN Senatosunca karar verilmiştir.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Lisansüstü Faaliyet Senato Kararı Uygulama Biçimleri