Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   MATEMATİK-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1203102 4,00 / 2,00 8,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ayşe Bulgak
Koordinator E-mail abulgak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Dr.A.Bulgak
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kalkülüsün yöntemlerini, uygulamalarını ve matematiksel düşünme yollarını tanımak kavramları alıştırma ve örneklerle geliştirmek ve teoriyi okunabilir bir lisanla açığa çıkarmak matematiksel fikirleri düşünebilmek ve iletebilmek fiziksel ve matematiksel konular hakkında özellikle türev ve integral üzerine kurgulayarak doğru ve mantıklı bir yolla düşünebilmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme Dersin Ölçme Teknikleri: Sınav, Ödev.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Önbilgiler (Sayılar, Aralıklar, Eşitsizlikler, Doğru, Çember, Parabol) 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
2 Fonksiyonlar. Fonksiyonun tanımı. Tanım ve görüntü kümeleri. Fonksiyonların sınıflandırılması. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
3 Fonksiyonlar. Fonksiyonların özellikleri. Grafikleri. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
4 Limit ve Süreklilik. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
5 Türev. Türevin tanımı ve varlığı, Fonksiyonların Türevleri. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
6 Türevin Uygulamaları. Türevin geometrik anlamı. Mutlak ve yerel ekstremumlar, maksimum ve minimum. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
7 Türevin Uygulamaları. Türevle ilgili teoremler : Rolle ve ortalama değer teoremleri. Konveks fonksiyonlar. Belirsiz şekiller. L`Hospital kuralı. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
8 Ara sınav
9 Türevin Uygulamaları. Maksimimum minimum problemleri. Asimptotlar. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
10 Türevin Uygulamaları. Eğri çizimleri. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
11 Belirsiz İntegral. Belirsiz integral alma kuralları. İntegral alma yöntemleri ( Değişken Değiştirme yöntemi). 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
12 Belirsiz İntegral. İntegral alma yöntemleri (Kısmi İntegrasyon yöntemi, İndirgeme Bağıntıları, Basit Kesirlere ayırma yöntemi). 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
13 Belirsiz İntegral. Trigonometrik İntegraller. Belirli İntegral. Tanım ve Özellikleri. İntegral hesabın Temel Teoremi. 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
14 İntegrallerin uygulamaları (alan, hacim hesabı) 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
15 İntegrallerin uygulamaları (eğri uzunluğu, dönel yüzeylerin alanı, moment ve ağırlık merkezi). 1 . Mustafa Balcı , Genel Matematik 1 , Balcı Yayın ları . 2 . G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 14 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fonksiyonları tanır. Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder. Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır. 3
D.Ö.Ç. 2 Türev kavramını ve türevin geometrik anlamını açıklar. Türevle ilgili teoremleri yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 3 Belirsiz ifadelerde limit hesaplar. Ekstremum noktaları bulur ve fonksiyonun bu noktalardaki değerlerini hesaplar. 3
D.Ö.Ç. 4 Eğri çizimlerini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 5 Belirsiz integral kavramını tanır ve integral alma tekniklerini öğrenir. İntegral alma metotlarını uygular. 3
D.Ö.Ç. 6 Belirli integralin uygulamalarını anlar ve uygular. Sayısal integrasyonu öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20