Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   FİNANSAL YÖNETİM (TSD-8)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1203821 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Ali AKGÜN
Koordinator E-mail aakgun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Ali AKGÜN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel finans kavram ve prensipleri, finansal tablolar, finansal analiz, firmaların ihtiyaç duyduğu çalışma sermayesinin yönetimi ve sermaye bütçeleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olup, finansal problem çözme tekniklerine hakim olmak. Finansal yönetici gibi mevcut sorunlara çözüm getirebilme becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze, konu anlatım, tartışma, soru cevap ve problem çözümü.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansman, finansmanla ilgili temel kavramlar,Finansal yönetimin amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, finansal yöneticinin görevleri. Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
2 Finansal tablolar, amortismanlar, faiz, faiz çeşitleri, Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
3 Finansal matematik, Paranın zaman değeri ve konulara ilişkin problem çözümü. Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
4 Finansal analiz ve kontrol, finansal analize ilişkin vaka çalışması. Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
5 Finansal planlama, finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıracı Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
6 Başa baş analizi, Çalışma sermayesi yönetiminin tanımı, türleri, özellikleri Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
7 Çalışma sermayesinin boyutu ve unsurları Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
8 Ara sınav haftası
9 Yatırım projelerinin değerlemesi Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
10 Hisse senedi, türleri, özellikleri, hisse senedi değerlemesi, tahvil, türleri ve değerlemesi Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
11 Sermaye maliyeti, borç ve özsermaye maliyetinin hesaplanması, sermaye yapısı kararları Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
12 Kısa ve orta vadeli finansman kaynakları Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
13 Uzun vadeli finansman kaynakları Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
14 Konulara ilişkin karışık problem çözümü Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
15 Türev ürünleri Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 5 3
Projeler : - -
Ödev : 3 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Finans alanında gerekli bilgilere yeterli düzeyde sahip olmak. 4
D.Ö.Ç. 2 Finans fonksiyonunda görev aldığı konularda ekip çalışması yapmak. 4
D.Ö.Ç. 3 Finansman ve ekonomi bilgisini kullanarak yatırım projelerini hazırlamak ve analiz etmek. 4
D.Ö.Ç. 4 Finans alanında görev almak, araştırma ve çalışma yapmak, projelere katkı vermek ve sorumluluk almak. 4
D.Ö.Ç. 5 Finansal analiz ve kontrol yapabilme becerisine sahip olmak. 4
D.Ö.Ç. 6 Finansal yönetimin amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisini anlar. 4
D.Ö.Ç. 7 Finansal yöneticinin görevlerini kavrar ve finansal yönetici gibi davranabilme becerisine erişir. 4
D.Ö.Ç. 8 Finansman bilgisini kullanarak, gerekli analizleri yapar 4
D.Ö.Ç. 9 Finans ve muhasebe alanında gerekli bilgilere yeterli düzeyde sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 10 işletmenin muhasebe ve finans alanlarında görev aldığı konularda sorunları tanımlar ve çözüm yolları sunar. 4
D.Ö.Ç. 11 Ekonomik kuralları muhasebe ve finans alanlarında kullanır. 4
D.Ö.Ç. 12 Finans alanında araştırma ve çalışma yaparak, projelere katkıda bulunur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20