Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   Süreç Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1203713 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yakup KARA
Koordinator E-mail ykara selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Yakup KARA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iş süreçleri analizi, tasarımı ve iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan araç ve teknikleri öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 50 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olaylar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR Dan Madison (2005) Process Mapping, Process Improvement and Process Management, Paton Pres.
2 İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİM STRATEJİLERİ Dan Madison (2005) Process Mapping, Process Improvement and Process Management, Paton Pres.
3 İŞ SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ VE TANIMLANMASI Dan Madison (2005) Process Mapping, Process Improvement and Process Management, Paton Pres.
4 İŞ SÜREÇLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE SÜREÇ HİYERARŞİSİ Dan Madison (2005) Process Mapping, Process Improvement and Process Management, Paton Pres.
5 İŞ SÜREÇLERİNİN HARİTALANMASI (I. BÖLÜM) Hunt, D. (1996). Process Mapping. Wiley
6 İŞ SÜREÇLERİNİN HARİTALANMASI (II. BÖLÜM) Hunt, D. (1996). Process Mapping. Wiley
7 İŞ SÜREÇLERİNİN ÖLÇÜMÜ Harrington, J., et al. (1997). Business Process Improvement Workbook, McGraw Hill.
8 ARA SINAV
9 İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ (I. BÖLÜM) Harrington, J., et al. (1997). Business Process Improvement Workbook, McGraw Hill.
10 İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ (II. BÖLÜM) Harrington, J., et al. (1997). Business Process Improvement Workbook, McGraw Hill.
11 İŞ SÜREÇLERİNİN STANDARDİZASYONU Dan Madison (2005) Process Mapping, Process Improvement and Process Management, Paton Pres.
12 İŞ SÜREÇLERİNDE DEĞER ANALİZLERİ Dan Madison (2005) Process Mapping, Process Improvement and Process Management, Paton Pres.
13 İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ (I. BÖLÜM) Harrington, J., et al. (1997). Business Process Improvement Workbook, McGraw Hill.
14 İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ (II. BÖLÜM) Harrington, J., et al. (1997). Business Process Improvement Workbook, McGraw Hill.
15 İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ (III. BÖLÜM) Harrington, J., et al. (1997). Business Process Improvement Workbook, McGraw Hill.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - 1 24
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 36
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İş süreçlerini belirler ve tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 İş süreçlerini analiz eder ve tasarlar. 4
D.Ö.Ç. 3 İş süreçlerini işletir ve iyileştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20