Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   TÜRK DİLİ-2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1203206 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Harun YILDIZ
Koordinator E-mail hyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, tartışma, tümevarım, tümdengelim, uygulama, canlandırma vb. yöntem ve teknikler ders sırasında yeri geldikçe kullanılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Zarfların ve edatların Türkçede kullnılış şekilleri TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
2 Cümle bilgisi (Türkçede kelime grupları) TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
3 Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
4 Cümle tahlili ve uygulaması cümle teşkili TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
5 Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
6 Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
7 Güzel konuşma kuralları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
8 Ara Sınav TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
9 Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
10 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulamaları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
11 Yazılı komposizyon türleri ve uygulamaları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
12 Yazılı kompozisyon türleri ve uygulamaları (Olay yazıları) TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
13 Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
14 İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
15 Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 16 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması. 4
D.Ö.Ç. 2 Dilbilgisi konularının, kuramsal bilgiler olarak değil, metinler üzerinde yaptırılacak uygulama, gözlem ve değerlendirmelerle kavratılması. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunun ve bu dille büyük eserler verildiğinin örnekleriyle anlatılması. Öğrencilere bir bilim ve kültür dilinin taşıyıcısı olduklarının kavratılması. 4
D.Ö.Ç. 4 Mustafa Kemal Atatürk ün bilimsel temeller üzerine kurarak gerçekleştirdiği yazı ve dil devrimlerini yüksek öğretim öğrencilerinin de bilimsel bir anlayışın sonucu olarak doğru biçimde kavrayıp değerlendirebilmelerinin sağlanması 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak öğrencilerin duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir biçimde anlatma yeteneklerinin geliştirilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20