Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   OLASILIK TEORİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1203308 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. İsmail KARAOĞLAN
Koordinator E-mail ikaraoglan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. İsmail KARAOĞLAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Belirsizlik içeren sistemleri modelleyebilme becerisi kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Örnek Uzayları, olaylar ve olasılık aksiyomları ?Probability and Statistics for Engineers and Scientists?, Walpole and Myers, 2002.
2 Toplama kuralı ve koşullu olasılık ?Probability and Statistics for Engineers and Scientists?, Walpole and Myers, 2002.
3 Çarpma ve toplam olasılık kuralları, bağımsızlık ?Probability and Statistics for Engineers and Scientists?, Walpole and Myers, 2002.
4 Bayes teoremi, kesikli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları Ders Notları ve Ders Kitabı
5 Olasılık dağılımları ve olasılık kütle fonksiyonları, birikimli dağılım fonksiyonları Ders Notları ve Ders Kitabı
6 Kesikli rassal değişkenin ortalama ve varyansının hesabı Ders Notları ve Ders Kitabı
7 Binom dağılımı, geometrik dağılım, negatif binom dağılımı Ders Notları ve Ders Kitabı
8 Ara Sınav
9 Hipergeometrik dağılım, poisson dağılımı, sürekli rassal değişkenler, olasılık dağılımları ve olasılık yoğunluk fonksiyonları Ders Notları ve Ders Kitabı
10 Sürekli rassal değişkenin birikimli dağılım fonksiyonları, ortalama ve varyans hesabı, sürekli düzgün dağılım Ders Notları ve Ders Kitabı
11 Normal dağılım, normal dağılımın binom ve poisson dağılımına yaklaşımı Ders Notları ve Ders Kitabı
12 Üstel dağılım, erlang dağılımı, gamma dağılımı, weibull dağılımı, lognormal dağılım, beta dağılımı Ders Notları ve Ders Kitabı
13 Çok değişkenli olasılık dağılımları, birleşik marjinal ve koşullu olasılık dağılımları, Ders Notları ve Ders Kitabı
14 Bağımsızlık, kovaryans ve korelasyon Ders Notları ve Ders Kitabı
15 Multinomial dağılım, iki değişkenli normal dağılım, rassal değişkenlerin doğrusal fonksiyonları Ders Notları ve Ders Kitabı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel olasılık kavramlarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Hangi durumların hangi olasılık dağılımı ile tanımlanabileceğini belirleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Tek değişkenli kesikli ve sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonlarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Çok değişkenli kesikli ve sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonlarını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20