Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   ERGONOMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1203503 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Peker
Koordinator E-mail apeker selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ahmet PEKER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Yok
Dersin Amacı Öğrencilere ergonomik çalışma koşullarını tanıtarak, iş güvenliği ve işçi sağlığı için ergonomik çalışma koşullarını açıklamak ve kavratmak işyerlerinde kullanılan alet ve makinalar ile işyeri koşullarının insana uyumlu hale getirilmesi yöntemlerini tanıtmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 70 0 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, konu ile ilgili film gösterimi, laboratuar araç ve gereçleri ile öğrenci uygulaması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ergonomiye giriş, kavramlar ve ergonominin tarihçesi, diğer bilimlerle ilişkisi BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
2 İnsana ilişkin temel özellikler, İşbilim açısından insanın incelenmesi BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
3 İnsan ve performans BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
4 İş ve insanın enerji gereksinimi BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
5 Mental faaliyetler, yorgunluk ve molalar BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
6 Çevresel faktörlerin iş yaşamına etkileri İklim etkisi BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
7 Çevresel faktörlerin iş yaşamına etkileri Gürültünün etkisi İş ortamındaki zararlı maddeler BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
8 Arasınav BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
9 Çevresel faktörlerin iş yaşamına etkileri, mekanik titreşim etkisi, aydınlatma etkisi BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
10 İş sistemlerinde insan-makine ilişkisi, ergonomik iş ve işyeri düzenleme, bürolarda iş düzenleme BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
11 Hareket tekniği açısından işyeri düzenleme, iş yerinin yapısal özelliği, çeşitli iş düzenlemeleri BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
12 İnsanın antropometrik özellikleri BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
13 İşyerinde tek düzelik-monotonluk BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
14 İş stresi ve stres ile başa çıkma, yaşlılık ve performans BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
15 İş yaşamı ve güvenlik İş yerlerinde ergonomiye uyum kontrolleri BABALIK, F.C., 2007. Mühendisler İçin ERGONOMİ?İşbilim-, İkinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ltd., ANKARA.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 4 1
Arazi Çalışmaları : 4 4
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 4 4
Ödev : 4 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İşyeri koşulları (gürültü, sıcaklık, toz vb) için deney tasarlama, ölçüm alma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. 3
D.Ö.Ç. 2 Bir işletmede grup halinde uygulama projesi hazırlayarak disiplin içi takımlarla etkin çalışma becerisine sahiptir. 2
D.Ö.Ç. 3 Uygulama projesi hazırlama esnasında farklı disiplinlerden kişilerle etkin iletişim kurma becerisine sahiptir. 3
D.Ö.Ç. 4 İşyeri fiziki koşullarını iyileştirmek üzere mevcut işyerlerindeki sorunları saptama, tanımlama, farklı çözümler geliştirme ve çözme becerisine sahiptir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20