Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   MAKİNE VE MALZEME BİLGİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1203313 4,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAĞCI
Koordinator E-mail mehmetbagci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Makine tasarımında önemli yere sahip olan makine elemanlarının temel özellikleri ve mukavemet hesaplamalarını yapabilme yeteneğini kazandırmak. * Ana gerilme bileşenlerinin neler olduğunun anlatılması ve temel mukavemet varsayımlarının gereğinin açıklanması. * Mukavemet sınırları ile gerilmeler arasındaki ilişkilerin izah edilmesi ve emniyet kavramının belirtilmesi. * Statik ve değişken zorlanmalarda hesap tarzı ve yorulma olayı. * Makine elemanlarına (kaynak bağlantıları, cıvata bağlantıları, mil-göbek bağlantıları, yaylar, mil ve akslar, rulmanlı yataklar, kaymalı yataklar, kayış-kasnak mekanizmaları ve dişli çarklar) ait genel özelliklerin tanımlanması ve hesap metotlarının öğrenilmesi. Temel malzeme bilgisi vererek mühendislik uygulamalarında kullanılan malzemelerin yapı ve mekanik özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. * Malzeme nedir, genel özellikleri tanımlanarak sınıflandırma kriterleri neye göre değişiklik gösterir. * Malzemelerin mekanik özellikleri ve mikroyapısının kontrolü. * Mühendislik malzemeleri ve temel ısıl işlem uygulamaları.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze sözlü anlatım kullanılmakta olup sunumlarla ders anlatımı desteklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genel açıklamalar ve dersin içeriğinin tanımlanması. Shigley, Mischke and Askeland
2 Mukavemet hesabının amacı, İç ve dış kuvvet, gerilme, normal gerilme, kayma gerilmesi, Basit Gerilme Halleri, Bileşik Gerilme, Kuvvet veya Gerilmelerin Zamana Göre değişimi, Mukavemet sınırları ve işe yaramama. Shigley and Mischke
3 Malzeme biliminin kapsamı ve önemi, malzeme seçiminde göz önüne alınacak kriterler, birbiri yerine kullanılan malzemeler ve örnekler. Askeland
4 Bileşik gerilmelerde yapılan hesaplamaların akma gerilmesi ile mukayese edilmesinin mantığının anlaşılması. Shigley and Mischke
5 Malzemelerin mekanik deneyleri ve özellikleri Askeland
6 Bağlama elemanları, kaynak bağlantıları. Kaynak dikişlerinin hesabında genel prensipler. Shigley and Mischke
7 Cıvata Bağlantıları, vidanın oluşturulması ve çeşitleri, cıvata bağlantılarında sıkma momenti hesabı. Shigley and Mischke
8 Ara Sınav
9 Mil-Göbek Bağlantıları, yaylar ve mil ve akslara ait temel hesaplama metotları. Shigley and Mischke
10 Sertlik deneyi, çekme deneyi, elastik ve plastik deformasyon, gerilme ve % uzama kavramları, akma mukavemeti, çekme mukavemeti, kopma mukavemetinin tespiti. Askeland
11 Rulmanlı yataklar ve kaymalı yatakların temel kullanım alanları ve hesap metodu. Shigley and Mischke
12 Demir ve çelik üretimi ile demir-karbon alaşımları, demir-karbon alaşımlarının sınıflandırılması, çelik ve dökme demir uygulamaları. Askeland
13 Kayış-kasnak mekanizmalarının kullanım alnlarının tanımlanması, hesap metodunun belirlenmesi. Shigley and Mischke
14 Temel ısıl işlem (gerilim giderme, tavlama, normalleştirme vb.) ve yüzey serttleştirme (sementasyon, nitrürasyon vb.) uygulamaları. Askeland
15 Dişli çarkların temel kullanım farklılıklarının belirlenmesi hesaplarının yapılması. Shigley and Mischke
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 8 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bileşik gerilmelerde yapılan hesaplamaların akma gerilmesi ile karşılaştırmasının anlaşılması. 4
D.Ö.Ç. 2 Emniyet katsayısının belirlenmesindeki temel değişikliğe sebep olan hususların belirlenmesi. 3
D.Ö.Ç. 3 Statik ve değişken zorlanma durumları için mukavemet bileşeninin tespit edilmesi. 3
D.Ö.Ç. 4 Makine elemanlarına (kaynak bağlantıları, cıvata bağlantıları, mil-göbek bağlantıları, yaylar, mil ve akslar, rulmanlı yataklar, kaymalı yataklar, kayış-kasnak mekanizmaları ve dişli çarklar) ait hesap metotlarının uygulanması. 4
D.Ö.Ç. 5 Malzemelerin mekanik özellikleri hakkında bilgi edinir ve çekme deneyi sonuçlarını kullanarak malzemelerin akma, çekme, kopma mukavemetleri ile elastisite modülü, süneklik, kesit daralması değerlerini hesaplayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Mühendislik malzemelerinden demir-karbon alaşımları, alüminyum ve bakırın üretimlerini ve bu malzemelerin genel özellikleriyle kullanım alanlarını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 7 Endüstriyel metalik malzemelerde mukavemet artırıcı işlemlerin (ısıl işlem, yüzey sertleştirme vb.) temelini ve uygulama alanlarını öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20