Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   İŞ HUKUKU (TSD-8)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1203819 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Muharrem Emre Ulusoy
Koordinator E-mail muharrem_emre_ulusoy hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Yusuf AKMAN
Dersin Amacı İşçi ile işveren arasında bağımlı hukuki ilişkiyi, bu ilişki içerisinde Devletin rolünü incelemek, sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları ile sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İş Hukuku kavramı, tanımı, bölümleri, İş Hukukunun doğuşu ve gelişimi anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
2 İş Hukukunun temel nitelikleri, İş Hukukuna hakim olan esaslar, İş Hukukunun hukuk sistemindeki yeri anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
3 İş Hukukunun genel ve özel kaynakları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
4 İşçi, işveren, asıl işveren ve alt işveren kavramları ile işveren vekili kavramı anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
5 İşyeri tanımı, kapsamı, işyerinin açılması, devri ve kapatılması hususları ile İş Hukukunun kişi bakımından uygulama alanı anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
6 İş Hukukunun iş türü bakımından uygulama alanı, iş sözleşmesinin tanımı, unsurları ve özellikleri anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
7 İş sözleşmesinin devri, İş sözleşmesini yapma ehliyeti, iş sözleşmesi yapma özgürlüğü ve sınırları, iş sözleşmesi yapma yasakları ve iş sözleşmesi yapma zorunluluğu anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
8 Ara sınav
9 İşçinin Borçları, işverenin borçlarından, ücret ve unsurları, ücretin korunması, işçiyi gözetme borcu ve eşit davranma borcu anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
10 İş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona ermesi, iş sözleşmesinin geçersizliği, iş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
11 Sunum
12 İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçlarından kıdem tazminatı, çalışma belgesi verme, ibraname ve rekabet yasağı verilmesi anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
13 Çalışma sürelerinden fazla mesai, gece çalışması, telafi çalışması kısa çalışma, dinlenme sürelerinden, ara dinlenmesi, hafta tatili, genel tatil ve yıllık ücretli izin anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
14 İş sağlığı ve güvenliği içerisinde, işverenin, devletin ve işçinin yükümlülükleri ile bu yükümlülüklere aykırılığın sonuçları anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Nuri Çelik İş Hukuku
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 15 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 15 2
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1)Bireysel İş Hukukuna dair kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve bu kavram, kurum ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelemelere ulaşabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Bireysel İş Hukukuna ait kuram ve uygulamayı, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilir, değerlendirebilir ve yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşabilir 4
D.Ö.Ç. 3 Bireysel İş Hukuku alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine katkıda bulunabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Bireysel İş Hukukuna ilişkin mevcut bir kavramı ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım yahut yöntemle değerlendirebilir veya yeni bir kavramı/kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20