Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1203401 2,00 / 2,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet PEKER
Koordinator E-mail apeker selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ahmet PEKER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ece ÇETİN
Dersin Amacı Mühendislik uygulamalarında istatistiğin yeri ve önemini tanıtmak. İstatistiksel verinin toplanması, özetlenmesi ve istatistiksel çıkarımlar için kullanılan teknikleri (nokta ve aralık tahmini, hipotez testleri) öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 70 10 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, paket program kullanımı ve haftalık ödev çözümleri
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İSTATİSTİĞE GİRİŞ: İstatistik Nedir? NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
2 SAYISAL BİLGİLERİN ÖZETLENMESİ: Aritmetik Ortalama, Ortanca Değer, Tepe Değeri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
3 Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
4 Nokta ve Aralık Tahmini NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
5 Hipotez Testleri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
6 Z ve T Testleri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
7 Parametrik Olmayan Testler, Kruskal Vallis, Friedman, Sign, run, Wilcoxon NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
8 Arasınav
9 Khi-Kare Testleri tek örneklem, eşlenik, bağımsız khi kare testleri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
10 Basit ve Çoklu Regresyon, Korrelasyon NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
11 Khi-Kare Testleri tek örneklem, eşlenik, bağımsız khi-kare testleri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
12 Faktöriyel varyans analizi, latin kareleri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
13 Varyans Analizinde Ortalamalar Arası Farkın Belirlenmesi: Duncan ve Tukey Testleri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
14 Zaman Serileri NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
15 İndeksler NEWBOLD, P., 2002. İşletme ve İktisat İçin İstatistik (Çeviren: Ümit Şenesen). Literatür yayıncılık, İstanbul. MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., 1994. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley&Sons, Inc., USA.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 9 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 istatistiksel deney tasarlayıp analizlerini yapar 4
D.Ö.Ç. 2 Verilerin toplanmasını ve tasnif edilmesini, verilerin ayıklanmasını yapar 4
D.Ö.Ç. 3 Toplanan verilerin SPSS paket programa girilmesini ve analize hazır hale getirmesini sağlar 4
D.Ö.Ç. 4 Değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik modeller kurar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20