Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TSD-1)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1203518 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü FATİH KURŞUNMADEN
Koordinator E-mail kursunmaden hotmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Dr.Mürşit IŞIK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İşletmelerin rekabet gücünün artırılabilmesi, değişen teknoloji ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi için en önemli faktör olan İnsan Kaynaklarının Yönetimi ile ilgili bilgi beceri kazandırmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İnsan kaynakları yönetimi tanımı, örgütlemesi, ilkeleri
2 İnsan kaynakları planlaması, analiz yöntemleri, insan kaynakları planının uygulanması ve değerlemesi
3 İş analizi amaçları, yöntemleri, iş analizi süreci ve iş tanımları ve iştanım formlarının hazırlanması
4 İşgören bulma ve seçmenin önemi, işgören bulma kaynakları, iş profilinin çıkarılması
5 İş profilinin çıkarılması, iş görüşmesi türleri ve işgören seçimi
6 Eğitimin önemi ve amaçları, eğitimde örgütlenme, eğitim ihtiyacının analizi, eğitim planlaması, eğitim bütçesinin hazırlanması
7 Eğitim yöntemleri, eğitimin uygulanması, eğitimde ölçme- değerleme, kariyer geliştirme
8 Ara sınav
9 Performans değerlemenin tanımı, önemi. Performans değerleme süreci, değerleme yöntemleri, değerleme sonuçlarının kontrolü
10 İş değerlemesinin tanımı ve amaçları, iş değerleme süreci, iş değerlemesi yöntemleri
11 Ücret yönetimi, tanımı ve ilkeleri, ücret sistemleri
12 Endüstri ilişkileri kavramı, önemi , sendikal örgütler, toplu pazarlık
13 İşgören sağlığı ve iş güvenliğinin tanımı ve önemi, iş güvenliği açısından iş kazaları, meslek hastalıkları ve önlemler
14 Genel Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İnsan kaynaklarını planlayabilmek 3
D.Ö.Ç. 2 İş analizini ve iş tanımlarının yapılmasını sağlayabilmek 3
D.Ö.Ç. 3 Bilimsel yöntemlerle işletme için en uygun İşgöreni seçebilme 3
D.Ö.Ç. 4 İşgörenlerin eğitim ihtiyacını belirleyebilme ve eğitim organizasyonu yapabilmek 3
D.Ö.Ç. 5 İşgören performans değerleme sistemi oluşturabilmek 3
D.Ö.Ç. 6 İş değerlemesi yapabilmek 3
D.Ö.Ç. 7 Adaletli ücretleme sistemi oluşturabilmek 3
D.Ö.Ç. 8 Endüstri ilişkilerini kavrama ve ilişkileri sürdürebilmek 3
D.Ö.Ç. 9 İşgörenlerle ilgili bürokratik işlemleri sürdürebilmek 3
D.Ö.Ç. 10 İnsan kaynakları bilgi sistemlerini oluşturabilmek 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20