Akademik Personel

Arş. Gör. Dr. Mehmet Yavuz Hüseyinca
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ