Akademik Personel

Arş. Gör. Dr. Yeşim Özen
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ