Akademik Personel

Arş. Gör. Arif Selçuk Peköz
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ