Akademik Personel

Arş. Gör. Dr. Elif Avşar
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ