Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ferat Bayram
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ