Akademik Personel

Arş. Gör. Dr. Gülin Gençoğlu Korkmaz
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ