Akademik Personel

Arş. Gör. Dr. Melikan Akbaş
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ