Haber Detay

Anasayfa > Haberler > Haber Detay

Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçelik, ‘Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştay’ Programına Konuşmacı Olarak Katıldı

Konya Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçelik, obruk alanlarının tespit edilmesi ile ilgili projelerin ve yürütülecek faaliyetlerin değerlendirilerek çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen ‘Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştay’ programına konuşmacı olarak katıldı.

 

Çalıştaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı, Vali Yunus Sezer, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin Konya AFAD İl Müdür Yıldız Tosun ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile AFAD gönüllüleri katıldı.

 

Çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, “Konya ve çevre iller için önemli bir sorun haline gelen obruklara yönelik yürütülen proje ve faaliyetlerde öncü rol oynayan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi, ortaya koyduğu çözüm önerileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü projelerle bölgede oluşan riskin önceden tespit edilmesi ve tehlikenin önlenmesi konusunda önemli çalışmalar yürütülmektedir. Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluş amaçları ve yönetmelikte tanımlanan faaliyetleri kapsamında başta Konya Valiliği AFAD İl Müdürlüğü olmak üzere, Aksaray Valiliği AFAD İl Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay, Karapınar, Çumra, Akşehir Belediyeleri gibi ilçe belediyeleri için yerleşim, yatırım ve hizmet alanlarının obruk riski değerlendirmeleri ile Konya ilinde çok sayıda yerleşim alanının imar planına esas jeolojik-jeoteknik çalışmaları için obruk riski değerlendirmesi konusunda uygulamalı çalışmalar yapmış ve projeler geliştirmiştir. İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında başta Obruklar olmak üzere konusu jeoloji ile doğrudan ilişkili olan, Deprem, heyelan, taşkın, iklim değişikliği ve kuraklık çalıştaylarına etkin destek verilmiştir. Merkezimizin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-AB ortak hibe programı çerçevesinde Obruklarla Birlikte Yaşamak başlıklı bir AB projesi hazırlanmış olup değerlendirme sonuçları beklenmektedir. Üniversitemiz Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi başta Konya olmak üzere ülkemizde ve ülke dışında oluşan obrukların araştırılması, obrukların oluşturacağı risklerin değerlendirilmesi ve çözüm yollarının üretilmesi çalışmalarında katkı vermeye hazırdır. Bu duygu ve düşüncelerle toplantının obruk oluşumları ile ilgili önemli çıktılar elde edilmesine katkı sağlayacağına inanıyor, bu çalışmalarda katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 

 AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer “Afet çeşitliliği ve boyutlarını arttığı bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Ve her yıl bu afetler nedeniyle vatandaşlarımızı kaybediyoruz. Kaybeden canların ve değişen yaşamların yanı sıra konunun bir de ekonomik boyutu var. Tüm bunların bize öğrettiği şey, evet doğal afetleri engelleyemeyiz fakat afetlere karşı önlem alabiliriz. Yani burada önemli olan risk azaltma ve planlama meselesi. Bunu da belediyelerimiz, üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız gibi katkı veren tüm kuruluşlarımızla tamamlayacağız” dedi.

 

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Obruk ve diğer afetlere karşı gerek ülkemizde gerek ilimizde bilinçli toplum oluşturma yönündeki bilincin giderek yükselmesi hepimiz için mutluluk kaynağı. Ulusal düzeyde bu konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler ve geliştirilen stratejiler ve operasyonel çalışmalarla konunun altını dolduran faaliyetlerin tanzim edilmesi, icra edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi hepimiz açısından çok büyük kazanım. Bu vesile ile bu süreçlerde yer alan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bu anlamda önemli hususlardan bir tanesi de afet olmadan gerekli tedbirlerin alınması. Bu çalıştay ile de inşallah gerek kalmaz ancak gerekli tedbirlerin alınması geleceğimiz açısından önemli tedbirlerin alınmasını sağlayacak” dedi.

 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Konyamız için hayati öneme sahip oldukça kıymetli bir konu için bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi Konya’nın jeolojik yapısı yer altı su seviyesinin düşmesi ile obruk sayılarında artış görülmektedir. Yapılan çalışmalarla obruk oluşumuna neden olan faktörlerin ortaya konulması, gerekli önlemlerin alınması ve çalışmalar sonunda etkili bir eylem planı oluşturulması inanıyorum ki sorunun çözümü ve risklerin en aza indirilmesi özellikle faydalı olacaktır.” dedi.

 

KOP Başka Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Başkanlığımız obruk sayılarının azaltılması ve engellenmesine yönelik projeleri destekleme noktasında faaliyetlerine devam ederek birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde yer almıştır. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi de bilimsel çalışmalarla bize bu anlamda destek vermiştir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Konya AFAD İl Müdürü, Yıldız Tosun, “Bölgemizde son yıllarda sayısı iyice artan obrukların her geçen gün yerleşim yerlerine yaklaşması tarım, ulaşım yatırım ve mera alanlarını tehdit etmesi ve bunun ilerleyen yıllarda büyük sorunlara neden olabileceği hepimizin malumudur. 2015 yılından bu yana Konya’nın önde gelen kuruluşlarıyla konuyla ilgili birçok faaliyet gerçekleştirdik. Ortak çalışmalar temelinde AFAD Başkanlığı olarak ‘Obruk Duyarlılık Haritası, Konya İli Obruk Tehlike Haritası’ üretilmesi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İlimize kazandıracağımız bu harita ile tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüteceğimiz çalıştaylar sonucunda da eylem planları hazırlanarak riski en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.” dedi.

 

Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştay’ı daha sonra Proje Çalışma gruplarının sunumları ile devam etti. Toplantı da KTÜN Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fethullah Arık da bu çalışma gurubunda yer alarak değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik afetlerde katkı sağlayan AFAD gönüllülerine kimlik takdim edilmesiyle sona erdi.    

 

       

       

       

 

KTÜN Konya Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Babür Özçelik