Haber Detay

Anasayfa > Haberler > Haber Detay

KTÜN’den Nano-Teknoloji Kullanarak Yüksek Verimli, Ucuz Üretim Sağlayacak Güneş Pilleri

Rüzgar, güneş, akarsu gibi doğal enerji kaynaklarının kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sınırlı olması ve nihayetinde tükenecek olması alternatif doğal kaynaklara yönelimi artırıyor.

 

Güneş enerjisi de yenilenebilir enerji kaynaklardan biri olarak onlarca yıldır enerji üretimine katkı sağlıyor. Dünyanın ve ülkemizin önde gelen bilim insanları bu alanda çalışmalarını sürdürerek en verimli yöntemle en fazla enerji nasıl sağlanır konusunda üretime katkı sağlayacak çalışmalar yapıyor. Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) bu anlamda son yılların önemli çalışma alanlarından birisi olan nano-teknolojiyi kullanarak yüksek verimli, ucuz üretimin sağlanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç Dr. Çisem Kırbıyık Kurukavak, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen “Hetero Atom Katkılı KKN’ların ve Perovskit KN’ların Sentezi ve Yüksek Performanslı Perovskit Güneş Hücrelerinde Uygulamaları” adlı projesi ile bu alanda sürdürülebilir, verimli ve ucuz üretim yapmayı hedefliyor.  

 

Üniversite sanayine işbirliğine büyük önem veren Konya Teknik Üniversitesi için de büyük önem taşıyan çalışmanın sonucunda, projenin üretim aşamasına geçmesi ileriki dönemlerde üniversite sanayii iş birliğine ciddi katkı sunması hedefleniyor. Ticarileşmenin eşiğindeki bu teknoloji ile PGH’lerin önündeki sorunların çözülerek kolay ve ucuz bir yöntemle modifiye edilmesiyle kararlı ve yüksek verimli hücre tasarımını başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunması planlanıyor.

 

Bir süredir bu alanda çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Çisem Kırbıyık Kurukavak yaptığı açıklamada,  “Gelecekte artan nüfus ve dolayısıyla artan enerji talebi dünyamızı büyük bir sorunla karşı karşıya getirmesi öngörülüyor.  Perovskit malzemeleri temel alan yüksek performanslı optoelektronik aygıtların geliştirilmesi ile birçok maliyet ve verimlilik sorununun ortadan kaldırılacağı öngörülmektedir. Projemizde seçilen yeni nesil perovskit güneş hücrelerinin %25'in üzerinde bir fotovoltaik performans gösterdiği bilinmektedir. Perovskit güneş hücrelerinin yüksek enerji dönüşüm verimine rağmen büyük ölçekli üretimde stabilitesinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Projede yeni nesil perovskit güneş hücrelerinde ticarileşmenin sağlanabilmesi için kararlılık artışına yönelik çalışmalar yapılacak.” dedi.

 

Türkiye’deki araştırmacılarda motivasyon artışı ve perovskit hücrelerin daha fazla ilgi odağı haline gelmesi nedeniyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin yapılması öngörülen projenin yürütücüsü Doç. Dr. Çisem Kırbıyık Kurukavak, proje araştırmacıları ise KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kuş ve KTÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğr. Üyesi Tuğbahan Yılmaz olarak çalışmada görev alıyor.

 

KTÜN Konya Teknik Üniversitesi