Haber Detay

Anasayfa > Haberler > Haber Detay

Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Akademik Birikimin İş Dünyasındaki Elçisi

Araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine katkı sunma, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olma gibi hedeflerle kısa bir süre önce kurularak faaliyetlerini sürdüren Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTÜNTTO) kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde gerek üniversiteler, araştırma merkezleri gerekse özel sektör arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekiyor.  Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin yakın zamanda gerçekleştirdiği çalışmaları sizler için derledik.

 

Teknoloji Transfer Ofisleri bilindiği gibi Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etme, üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırma, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunma, üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlama, üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama ve akademik girişimciliği teşvik etme gibi konularda vizyonel bir bakış açısıyla çalışmalar yapar.  Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik projelerin yürütülmesinden sorumludur.

 

Şimdiye kadar birçok çalışmada aktif olarak bulunan Teknoloji Transfer Ofisi, yakın zamanda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri için “Akademisyen Buluşlarına Yönelik Patent Eğitimi” vererek patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulması noktasında teşvik, konularında akademisyenlerin bilgilenmesini sağlandı.

 

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK NOKTASINDA KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİRMALARI İLE GÖRÜŞME

 

Teknoloji Transfer Ofisi olarak sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirten KTÜNTTO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Yıldırım, Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, potansiyel işbirlikleri ve Ar-Ge projeleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, “Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen test ve analiz hizmetleri hakkında ziyaret ettiğimiz firmalara detaylı bilgi vererek sanayinin ihtiyacına yönelik hazırlanan projeleri sanayicilerimize aktardık. Bu anlamda bize ihtiyaç duyan firmalara her zaman destek sunmaya hazırız.” dedi. 

 

TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (TÜRKONFED) ÜYE FEDERASYONLARI İLE BÖLGESEL İŞ AĞLARI PROJESİNDE BİR ARAYA GELİNDİ

 

KTÜNTTO Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Zeynep Cansu Ayduran, ise Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyonları ile Bölgesel İş Ağları Projesi toplantısına katılarak işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

 

SANTEK (SANAYİ VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ KURULU) TOPLANTISI

 

KTÜNTTO Müdürü, Müdür Yardımcıları ve KTÜN Akademisyenleriyle birlikte InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, SANTEK (Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu) toplantılarına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Başkanı Alper Kahramanca ve Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in katıldığı toplantıda Konya’daki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilirken, şehrin gelecek vizyonunu şekillendirecek iş birlikleri de istişare edildi.

 

KTÜNTTO faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçelik, “Bilindiği gibi Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversite-sanayi iş birlikleri için köprü görevi üstlenerek, akademik çalışmaların sanayiye ulaşması sonrasında toplum için faydalı ürünlere dönüşen, ülkemiz için katma değer oluşturacak çıktılar üretir. Kısa bir süre önce kurularak çalışmalarına başlayan KTÜNTTO’nun bu zamana kadar ki yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Bu anlamda daha da başarılı işler çıkaracağı konusunda kendilerine güveniyoruz.” dedi.

 


 

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Prof. Dr. Babür Özçelik