Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımına ilişkin ilanımız, 13.11.2023 tarih ve 32368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Adayların, Uygulama Esaslarının “Dosya Hazırlama Düzeni” Bölümünde belirtildiği şekilde “Genel Dosya” ve “Akademik Dosya”ya ilave olarak aşağıda belirtilen belgelerden oluşan “İlan Başvuru Dosyası”nı hazırlayarak Profesör ve Doçent adaylarının Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilan edilen birime (Fakülte/MYO) başvurmaları gerekmektedir.

 

“Genel Dosya”da ve “İlan Başvuru Dosyası”nda teslim edilmesi gereken belgeler arasında ortak belgeler (Özgeçmiş, yabancı dil belgesi, Doçentlik veya Doktora belgesi) bulunmaktadır. Adayların başvuru yapmak için bu ortak belgeleri “Genel Dosya” ve “İlan Başvuru Dosyası” içerisinde ayrı ayrı teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İlan başvuru süresi 13 - 27 Kasım 2023 tarihleri arasındadır.

 

- İlan Metni için tıklayınız…

- Dosya Hazırlama Düzenine ulaşmak için tıklayınız…

- “Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları”nda yer alan formlara ulaşmak için tıklayınız

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. İlan Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

2. Başvuru Taahhütnamesi (indirmek için tıklayınız)

3. AYÖK Belgesi

4. Özgeçmiş

5. Yayın Listesi

6. Doçentlik / Doktora Belgesi (Özel şartta lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ilgili alanda alınmış olması istenen kadrolar için lisans ve yüksek lisans diplomalarının da getirilmesi gerekmektedir.)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)

10. Hizmet Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)

11. Başvuru Dosyasını içeren USB Bellek (Profesör 6, Doçent 4 ve Dr. Öğr. Üyesi için 5 adet)

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN