Akademik Teşvik

Anasayfa > Akademik Teşvik

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından 2020 yılı akademik faaliyetlere ilişkin Akademik Teşvik Ödeneği Usul ve Esasları ve Başvuru Süreç Takvimi belirlenmiştir.

Başvuru ile ilgili açıklayıcı bilgiler, Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esaslarında verilmiştir. Bu sebeple Akademik Teşvik Ödeneğinden yararlanmak isteyen Öğretim Elemanlarımızın uygulama usul ve esaslarını incelemeleri, büyük önem arz etmektedir.

Başvurularda öncelikle YÖKSİS’e 2020 yılı akademik faaliyetlere ilişkin veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Başvurusunu tamamlayan Öğretim Elemanları, imzalanmış YÖKSİS sonuç belgesi ve kanıtlayıcı belgeleri içeren dosyayı, bağlı bulundukları birim sekreterliklerine teslim edeceklerdir.

Gerekli tüm belgeler birim akademik teşvik komisyonuna teslim edilmiş olmalıdır. İtirazlarda ek belge kabul edilmeyecektir.

Başvurular ve itirazlar takvimde belirlenen günün mesai bitimine kadar yapılmalıdır. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme sonuçları,ilgili birimler tarafından yazılı olarak gönderilmesinin yanında verilen excel tablosuna da işlenerek akademiktesvik@ktun.edu.tr  adresine gönderilecektir.

Akademik personelin akademik teşvik puanları Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek ve itirazlar, 1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında, Konya Teknik Üniversitesi  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı’na ya da e-posta yoluyla akademiktesvik@ktun.edu.tr  üzerinden yapılacaktır.

Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi için Tıklayınız.
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için Tıklayınız.
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içinTıklayınız.
Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri içinTıklayınız.
Birimlerin düzenleyeceği Excel Tablosu için Tıklayınız.


İrtibat: akademiktesvik@ktun.edu.tr