Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Şaziye Çetin

Şube Müdürü
scetin@ktun.edu.tr