Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Devam Eden Projeler

 

  • Proje Adı: POLİOKSOMETALAT ESASLI PEROVSKİT GÜNEŞ HÜCRESİ ÜRETİMİ, Yürütücü: Prof. Dr. Mahmut Kuş, TÜBİTAK 1001, Eylül 2020-...
  • Proje Adı: Yüksek Verimli Polimer Güneş Pili Üretimi İçin Farklı Fenil Kuyruklu Boronik Asit SAM Molekülleri ile Arayüzey Modifikasyonu, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Çisem Kırbıyık Kurukavak, Konya Teknik Üniversitesi Öncelikli Alanlar, Temmuz 2020-...


Tamamlanmış Projeler

 

  • Proje Adı: Perovskit Güneş Hücrelerinde Alternatif Olabilecek Karbazol-Tiyofen ve Sklofosfazen Türevlerinin Boşluk Transfer Malzemeleri Olarak Kullanılması ve Performanslarının Araştırılması, Yürütücü: Prof. Dr. Mahmut Kuş, TÜBİTAK 1002, Mayıs 2019-Ocak 2020.
  • Proje Adı: Organik Tek Kristal Yarıiletkenlerin Büyütülmesi, Karakterizasyonu Ve İkili-Tabaka Güneş Pillerinde Uygulanması, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Çisem Kırbıyık Kurukavak, TÜBİTAK, 3001, Ağustos 2018-Şubat 2020.
  • Proje Adı: Organik Güneş Pillerinde Yeni bir Yaklaşım Üretim Sırasında Anti-Çözücü Yıkaması ile Mikrofaz Ayrımının İyileştirilmesi, Yürütücü: Prof. Dr. Mahmut Kuş, Selçuk Üniversitesi, BAP, Mart 2017-Ağustos 2017.
  • Proje Adı: Kaynak Geometrisinin Transistor Performansı Üzerindeki Etkisi, Yürütücü: Prof. Dr. Mahmut Kuş, Selçuk Üniversitesi, BAP, Nisan 2016-Ağustos 2017.
  • Proje Adı: TiO2 Tabanlı Perovskite Güneş Pillerinde Tekrarlanabilir Üretim Koşullarının Belirlenmesi: Prof. Dr. Mahmut Kuş, Selçuk Üniversitesi, BAP, Ekim 2015-Mart 2017.