Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

 

MİSYONUMUZ

            Erasmus+ öğrenci değişim programı çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve  yurtdışında hem ülkemizin hem de üniversitemizin tanınırlığını artırarak yurtdışından öğrenci, akademik ve idari personeli üniversitemize yönlendirmek, yurtdışından ders verme hareketliliği ile ülkemize ve üniversitemizze gelen akademik personelin bilgi paylaşımı ile yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerine farklı bakış açıları kazandırmak, Erasmus+ öğrenci değişim programı çerçevesinde yer alan program ülkelerindeki ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla yapılan ikili anlaşmalarla  iş birliklerini kalıcı ve sürdürebilir hale getirmektir.
 


VİZYONUMUZ

            Avrupa Birliği Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle uyumlu, uluslararasılaşmış bir üniversite ortamı yaratılmasına katkı sağlayan, Kültürel işbirliğinin avantajlarının bilincinde olup üniversitesine ve ülkesine yararlı olmayı hedefleyen ve bu değerleri geliştirmek için çalışan; Öğrenci, akademik ve idari personele sunduğumuz yurtdışı olanaklarla uluslararası değişim ve işbirliği sağlayan bir koordinatörlük olmak.