Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Misyon: Mimarlık ve kent planlama alanında, yerel değerlerimizi evrensel düzeye taşıyacak ve dün - bugün - yarın çizgisinde sürdürebilir mimari ve kentlere ulaşarak uğraş alanımızı insanı ve insanlığı yücelten bir araç, bilim ve uygulama alanı olarak toplumun hizmetine sunmak bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası seviyede eğitim, öğretim, araştırma, yayın ve uygulamaları sürekli yenileyen, geliştiren ve bu deneyimleri toplumla paylaşan öncü bir kurum olmaktır.

Vizyon: Mimarlık ve kent planlama alanında insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, hızla değişen dünyada, değişimin önünde düşünüp, toplumu ve onun ihtiyaç duyduğu geleceğin mekânlarını üreten, ulusal ve yerel değerlerini evrensele taşıyabilecek, tarih, kültür ve çevre bilincine sahip, toplumsal çıkarları önceleyen, çağdaş ve girişimci meslek adamları yetiştirmek bu meslek adamlarını yetiştirecek bilimsel araştırma, yayın ve uygulamalara imkân sağlayacak kurumsal, mekânsal, sosyal ve ekonomik yapılanmayı oluşturmak ve yetkinliği olan bir eğitim kadrosu ile bölge ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktır.