Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yerleştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Bu sebeple Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, üniversitelerde hizmet verdiği öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştıraların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

Öğretim yılı kayıt döneminin başlaması ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ' nca fakülte ve yüksek okulumuza kayıt yaptırmak üzere müracaat eden ve artık Üniversitemizin bir ferdi olan yeni öğrencilerimizin bu alanda faaliyet göstermeleri için yönlendirme ve seçmeler yapılarak faaliyetlere başlanılmaktadır.

Üniversitemizde, Öğrenci Toplulukları Yönergesi ' ne tabi, Başkanlığımıza ve birimlere bağlı olarak faaliyet gösteren çeşitli topluluklar bulunmaktadır. Bu topluluklar her öğretim yılında olduğu gibi bu öğretim yılında da yeni katılımlarla çalışmalarını sürdürecek ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tüm çalışmaları desteklenecektir.

Başkanlığımız, mevcut personeli ile çalışmalarınıza ve önerilerinize değer veren, sorunlarınız için çareler üretmeye çalışan bir anlayışla hizmetlerini sürdürmektedir.

MİSYON

Öğrencilerimizin ve personellerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rahberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VİZYON

Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış bir birim olmaktır.