Erasmus+ Koordinatörlüğü

START UP 2020 YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

 

 

 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020-2022 ERASMUS+PROGRAMI

Proje No: 2020-1-TR01-KA103-083746

 

START UP 2020 YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

 

PERSONEL    DERS   VERME    (DV)    VE    PERSONEL   EĞİTİM    ALMA    (PEA) HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

 1. Lütfen başvuru ilanında tüm maddeleri okuduktan sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz ve istenilen tüm belgeleri başvuru formu ile birlikte 20 Mayıs- 05 Haziran tarihleri arasında koordinatörlüğümüze elden veya erasmus@ktun.edu.tr adresine mail yolu ile teslim ediniz. Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.

 

 

 1. 2020 Erasmus+ Start Up yükseköğretim hareketlilik konsorsiyumu projesi 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir. Proje süresinin uzatılması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

 

 1. Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 

 1. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

 

 1. Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için (seyahat hariç) 5 iş günü faaliyet olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

 

 1. Personel Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma olması zorunludur. Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için imzalanmış üniversiteler arası ikili anlaşmalar için lütfen tıklayınız.
 
 1. Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

 1. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training- Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

 

 1. Personel Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma şartı aranmamaktadır.

 

 1. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için (seyahat hariç) 5 iş günü faaliyet olarak uygulanmaktadır.

 

 1. Personel ders verme hareketliliğinde ve eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

 1. Başvurular, değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek adaylar Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sayfasından ilan edilecektir.
 2. Üniversitemiz birimlerine bu çağrıda ayrılan kontenjanlar aşağıdaki gibidir. Personel ders verme hareketliliği kontenjanı üniversitemizdeki tüm akademik birimlere yönelik olup tüm akademik personelin başvurularına açıktır. Ancak 2020-1-TR01-KA103-083746 Start Up projesinin tematik odağı gereği personel eğitim alma hareketliliği başvuruları sadece Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü idari personellerinin başvurularına açıktır.

 

Proje No

Proje Adı

Kontenjan

 

Ders Verme

 

Eğitim Alma

2020-1-TR01-KA103-083746

START UP 2020

2

2

 

 

 1. Personel ders verme hareketliliğine başvuru olmaması durumunda ve personel eğitim alma hareketliliğine daha fazla başvuru olması durumunda personel ders verme hareketliliği için tahsis edilen kontenjan personel eğitim alma hareketliliğinde kullanılacaktır. Aynı şekilde, personel eğitim alma hareketliliğine başvuru olmaması durumunda ve personel ders verme hareketliliğine daha fazla başvuru olması durumunda personel eğitim alma hareketliliği için tahsis edilen kontenjan personel ders verme hareketliliğinde kullanılacaktır.

 

 1. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek (hibesiz) faaliyetten faydalanabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

 1. 2020 Sözleşme Dönemi Türkiye Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenen Personel Ders Verme/Eğitim Alma Faaliyetleri için günlük hibeler aşağıdaki gibidir. Ödemeler Avro olarak yapılacaktır.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte             Misafir Olunan Ülkeler

Günlük     hibe     miktarları (Avro)

1.Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda,

Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2.Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs,

Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye.

119

 

ÖNEMLİ NOT: 1) Birleşik Krallık ülkeleri programa dahil değildir. 2) Hareketliliği gerçekleştireceğiniz ülkenin karantina ve benzeri uygulamaları hakkında ilgili mercilerden bilgi alınız. Karantinadan doğacak masraflarınız birimimiz tarafından karşılanamayacaktır.

 

 1. Erasmus+ hareketlilik programından yararlanacak personel, 5 günlük hibe miktarına ek olarak seyahat maliyetlerini karşılamak için seyahat mesafelerine karşı gelen tutarı alacaktır. Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinde sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Seyahat gideri ödemesi, personelin yerleşik olduğu üniversite şehrinden faaliyet gerçekleştireceği üniversite şehrine kadar olan ulaşımı karşılamaktadır. Mesafe hesaplayıcısında belirtilen tutarın üstünde ücret ödenmesi mümkün olmayacaktır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı Avro (€)

10-99 km arası

20

100-499 km arasında

180

500-1999 km arasında

275

2000-2999 km arasında

360

3000-3999 km arasında

530

4000-7999 km arasında

820

8000 km üzeri

1500

 

 1. Erasmus+ bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu nedenle zihinsel, fiziksel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel misafir olunan kurumun kendi yerel personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz. Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi içerir.

 

 1. Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %70’i hareketlilik öncesi (sözleşme imzalandıktan sonra), Kalan %30 ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

 

 1. Başvuruda istenilen tüm belgeler mesai saatleri içerisinde Koordinatörlüğümüze elden veya erasmus@ktun.edu.tr adresine e-posta yoluyla teslim edilecektir. (Belgeleri elden teslim etmek isteyen personelimizin gelmeden önce irtibata geçmesi önem arz etmektedir.)

 

 1. Davet mektubu (Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir.) İmzalı, kaşeli ve hareketlilik tarihleri yer alacak şekilde karşı kurumdan alınmalıdır.
 2. Teaching programme (ders verme hareketliliğinden başvuru yapanlar için) ya da Training programme (personel hareketliliğinden başvuru yapanlar için) formları faaliyet gün bazında belirtilmiş ve karşı kurumdan imzalı ve mühürlü olacak şekilde hazırlanmalıdır. Boş formlar web sayfamızdan temin edilebilir.
 3. Başvuru formu imzalı olarak iletilmelidir.
 4. Yabancı Dil Belgesi (varsa) (güncel YÖK denkliği bulunan sınavlara ait olmalıdır) Belgesi olmayan personelin yabancı dil puanı 0 olarak kabul edilecektir.
 5. Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge iletilmeldir.
 6. Belgelerini eklemeyen başvuru sahipleri değerlendirme dışı tutulacaktır.

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

2020-1-TR01-KA103-083746 numaralı Erasmus+ Start Up 2020 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyum projesi için 2 adet Personel Ders Verme ve 2 adet Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanına çıkılmıştır. Personel ders verme hareketliliği tüm akademik ve idari birimlerde görev yapan akademik personele yönelik olup personel eğitim alma hareketliliği başvuruları ise projenin tematik odağı gereği yalnızca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü idari personellerine yöneliktir.

Not: Personel ders verme hareketliliğinde kurumlararası ikili anlaşma şartı aranmaktadır ancak personel eğitim alma hareketliliğinde ikili anlaşma şartı aranmamaktadır.

Başvuruda istenilen tüm belgeler Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüze elden veya erasmus@ktun.edu.tr adresine e-posta yoluyla teslim edilecektir.

Başvurular 25 Mayıs-5 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sonuç açıklama  tarihi 12 Temmuz 2021' dir. Web sitemiz duyurularda yayınlanacaktır.

 

Boş başvuru belgesi için lütfen ilgili programa tıklayınız.

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu

Değerlendirme Kriterleri İçin Tıklayınız

 

Konya Teknik Üniversitesi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 (Grand Hotel yanı) Selçuklu/KONYA

Tel: 0(332) 205 1027-1228-1230

 

Konya Technical University Erasmus+ Office

Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 (Grand Hotel yanı) Selçuklu/KONYA

Tel: +90332 205 1027-1228-1230

 

START UP YÜKSEKÖĞRETİM KONSORSİYUM