İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSG Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

18.05.2021 tarihinde Prof. Dr. Mine ULUSOY başkanlığında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSG Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda risk değerlendirmesi ve acil eylem planlarının hazırlanması, yeterli sayıdaki personele ilk yardım eğitimi aldırılması, kimyasal risk etmenleri ile ilgili konular gündeme gelmiş ve Covid-19 önlemleri gözden geçirilmiştir.

isg kurul Mimarlık ve Tasarım Fakültesi