Erasmus+ Koordinatörlüğü

Erasmus+ Staj Değerlendirme Sonuçları Duyurusu

1- Konya Teknik Üniversitesi 2018 hibe dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği (17 kişilik kontenjan) ilan edildiği başvuru çağrısında barajı geçen öğrencilerden öncelikli olarak her bir programdan puan sıralamasına göre en yüksek olan öğrencilere birer kontenjan verilmesine (10 program) ve diğer kontenjanların (7 kişilik kontenjan) program öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak puan sıralamasına göre en yüksek olan öğrencilerin Konya Teknik Üniversitesi tarafından hibelendirilmesine karar verilmiştir.

2- Feragat olması veya ek hibe sağlanması durumunda yedek sırasında en yüksek puanı alan öğrenci programdan faydalanması uygundur.

3- Tüm yedek öğrencilerin HİBESİZ olarak programdan yararlanması uygundur.

4- Ekteki listede “Staj Hareketliliği” başvurularının değerlendirildiği sonuç ilanı yer almaktadır. Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 

 

 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü


 

 

KTUN Erasmus+ Staj Erasmus+ Staj Hareketliliği 2018 Sözleşme Dönemi