Erasmus+ Koordinatörlüğü

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ STAJ HAREKETLİLİĞİ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
STAJ HAREKETLİLİĞİ
(2020 Sözleşme Yılı) 

 
Başvuru  Şartları

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektir.
*Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.
 

Başvuru Belgeleri

  • Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript. Öğrenci Bilgi Sisteminden alınıp gönderilebilir.
  • Başvuru Formu: Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra bölüm koordinatörü ile e-posta aracılığıyla irtibata geçilmeli ve imzalar tamamlanmalıdır.
  • Yabancı Dil Belgesi: İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrencilerin, Konya Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus programı kapsamında son 3 yıl içerisinde alınan yabancı dil puanları (yazılı ve sözlü sınav yerine geçecektir)YÖKDİL ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır ancak sözlü sınava girmek zorundadırlar. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.
     

ÖNEMLİ NOT: Başvuru belgelerini e-posta adresimize (erasmus@ktun.edu.tr) gönderen öğrencilerimizin  ayrıca https://forms.gle/u5GaiK7DKsLePZQf6  adresinde yer alan formu doldurmaları zorunludur (lütfen ktun uzantılı eposta adresinizi açtıktan sonra linke tıklayınız). Sadece e-posta ile başvuru evraklarını gönderip formu doldurmayan öğrencilerimizin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru aşamasında gönderilecek yukarıdaki belgelerin ıslak imzalı orijinallerini, asil kazanan öğrencilerin diğer evraklarıyla beraber ofise gelirken getirmeleri gerekmektedir.
 
Yabancı Dil Sınavı
 
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için Yabancı Diller Kurum Koordinatörlüğü tarafından İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak Erasmus Yabancı Dil sınavları yapılacaktır.

Geçerli bir Yabancı Dil belgesi ibraz eden öğrencilerin de sözlü sınava girmeleri zorunludur.
Öğrenci seçiminde aşağıda belirtilen asgari (baraj) yabancı dil düzeyleri belirlenmiştir:
Dil Bölümleri için: 70 puan ve üzeri
Diğer Tüm Bölümler için50 puan ve üzeri
Asgari düzeyi geçemeyen öğrenciler Erasmus faaliyetine katılamazlar.
 

Seçim ve Yerleştirme
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan**

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

 

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 


4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde“Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” esas alınacaktır.
 

 Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. 

 

2020 sözleşme yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği için toplam kontenjan 16 kişidir.

 

Hibeler
 
 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık*, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

400

*Birleşik Krallık ülkeleri programa dâhil değildir.

Ödemeler %80 ve %20 olmak üzere iki taksitte yapılır.
 
 

Diğer Hususlar


● Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
● Staj yapılacak işletme/kurum, aracı bir kuruluş vasıtasıyla bulunabilir. Ancak teslim edilecek davet mektubu aracı kurumdan değil, staj yapılacak kurumdan olmalıdır.
● Bu çağrı Konya Teknik Üniversitesi staj kontenjanını kapsamaktadır. 
● Staj Hareketliliği en geç 10.04.2023 tarihinde sona erer.

Staj faaliyetinde hareketlilik süresi azami 3 ay süre ile hibelendirilecektir.

● Öğrencilerin alttan dersi olması, staj başvuruları için engel teşkil etmez.

● Öğrencilerin staj için belirttikleri tarihlerde sıkıntı yaşamamaları için staj başvurularını kurumlara tarihleri göz önünde bulundurarak erken yapmaları tavsiye olunur.
● Ulusal Ajans veya Konsorsiyum ortaklarından doğabilecek ek kontenjanlar öğrenim kademelerine eşit şekilde dağıtılacaktır.
● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

● Kazanan öğrencilerden feragat etmek isteyenler, sonuç ilan tarihinden en geç 1 ay sonrasına kadar feragat dilekçesini ofise teslim etmeleri gerekmektedir.
● Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda 10 puan düşürülecektir.
● Başvuruların geçerlilik kazanması için 
Bölüm Koordinatörünün imzaladığı Başvuru Formları ekleriyle birlikte Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü e-posta adresine (erasmus@ktun.edu.tr) ulaştırılmalıdır.

● İlan tarihleri 15.02.2022-15.03.2022
● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar öğrenciye rücu edilebilir.
● Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere durumunu belirtir bir dilekçe ile başvurması durumunda ilave hibe verilebilmektedir. 
 

Önemli Tarihler
 
Bilgilendirme Toplantısı
Bilgilendirme toplantısına dair detaylar yabancı dil sonuçlarıyla beraber duyurulacaktır.

Önemli Not: Staj Hareketliliğinden faydalanmayı düşünen tüm öğrencilerimizin aşağıdaki bağlantı adresinden kayıt yaptırması gerekmektedir. Toplantıya katılım programdan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için zorunludur. https://forms.gle/u5GaiK7DKsLePZQf6    (lütfen ktun uzantılı eposta adresinizi açtıktan sonra linke tıklayınız)


*Başvuru Belgesi Teslim Tarihleri ve Yeri
16.03.2022-20.03.2022

 

Başvurular e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Lütfen bilgilendirme toplantısının ardından eğer varsa başvuru ile ilgili sorularınız için erasmus@ktun.edu.tr adresinden bizlere ulaşın.

 

Başvuruda e-posta ile gönderilen belgelerin ıslak imzalı orijinalleri, kazanan adaylar tarafından diğer toplanan belgelerle beraber ofise getirilmelidir.


Evrakları ulaşan öğrencilerin listesi 25.03.2022 günü Erasmus duyurular sayfasında yayınlanacaktır.
 

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları (yazılı ve sözlü sınavlar yüz yüze olarak yapılacaktır)

Yazılı Sınav Tarihi: 29.03.2022

Sözlü Sınav Tarihi: 31.03.2022

Sonuçların Açıklanması
08.04.2022
 
Oryantasyon Toplantısı
Sonuçların ilanı ile birlikte açıklanacaktır.

 

 

İLETİŞİM

 

Konya Teknik Üniversitesi
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
(Öğrenci Girişi Mimarlık Fakültesi Tarafındadır)
Zemin Kat
Eposta: 
erasmus@ktun.edu.tr

 

 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ