Erasmus+ Koordinatörlüğü

2020 Sözleşme Dönemi Öğrenim Hareketliliği İlanı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

(2020 SÖZLEŞME YILI)

 

  1. BAŞVURU ŞARTLARI

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe ‘Açıklamalar-1’) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az ön lisans öğrencileri için 2.20/4.00, lisans öğrencileri için 2.20/4.00 olması,

     b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,

4- İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle Kurumlararası Anlaşmaya sahip olması.

5- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

Açıklamalar:

1-Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

2-Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.

3-Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dahil değildir.

 

  1. BAŞVURU BELGELERİ

 

Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript (Öğrenci işlerinden alınmış, imzalı, mühürlü veya E-devletten alınmış  ve güncel olmalıdır. )

Başvuru Formu: Başvuru formu doldurulmalıdır.

 

İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrencilerin, YÖKDİL ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

 

  1. YABANCI DİL SINAVI

 

Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için Konya Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından İngilizce dilinde Erasmus Yabancı Dil sınavı yapılacaktır.

Öğrenci seçiminde asgari (baraj) yabancı dil puanı tüm bölümler için 50 olarak belirlenmiştir.

Asgari düzeyi geçemeyen öğrenciler Erasmus faaliyetinden yararlanamazlar.

 

  1. SEÇİM VE YERLEŞTİRME

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere : +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama : -5 puan
 
1) 4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde "
Konya Teknik Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu" esas alınacaktır.
2) Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir  
3) Öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır.
*Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin puan sıralaması, öğrenim kademelerine ayrılan kontenjanlara göre ilgili öğrenim kademeleri içerisinde yapılır. Değerlendirmeler birimlerin (Fakülteler/Enstitü) kendi içlerilerinde puanlama sırasına göre değerlendirilir.
*İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.

 

 

  1. HİBELER

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

 

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,

Portekiz, Yunanistan,

 

 

500

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

 

300

*Birleşik Krallık ülkeleri programa dahil değildir.

  1. KONTENJANLAR VE ANLAŞMALAR

 

ÜNİVERSİTE ADI

ÜNİVERSİTE KODU

BİRİM ADI

ÜLKE

 

ÖN LİSANS/LİSANS

 

YÜKSEK LİSANS


DOKTORA

 

EĞİTİM DİLİ

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

P  GUARDA01

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Portekiz

-

-

-

-

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

RO CLUJNAP05

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

1

1

Romanian / English

HOCHSCHULE OSNABRÜCK

D  OSNABRU02

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

1

1

-

German / English

RUSENSKI UNIVERSITET "ANGEL KANCHEV"

BG ROUSSE01

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bulgaristan

2

1

1

Bulgarian/English

UNIVERSITAET KASSEL

D  KASSEL01

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

2

1

-

German

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

2

-

-

English

KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

D KARLSRU05

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

-

-

-

-

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

P  GUARDA01

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Portekiz

-

-

-

-

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

PL KRAKOW02

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

3

2

-

English / Polish

MINNO-GEOLOGKI UNIVERSITET "SV. IVAN RILSKI"

BG SOFIA09

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Bulgaristan

3

2

English / Bulgarian

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

4

-

-

English

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

HU PECS01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Macaristan

2

1

English/Hungarian

LATVIJAS UNIVERSITATE

LV RIGA01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Letonya

1

1

-

English/Latvian

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

P  COIMBRA01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Portekiz

1

1

-

Portuguese

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

I  FIRENZE01

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

İtalya

1

-

1

Italian/English

UNIVERSITY OF PISA

I  PISA01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

İtalya

1

-

-

Italian/English

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

PL KRAKOW02

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

3

2

English / Polish

MINNO-GEOLOGKI UNIVERSITET "SV. IVAN RILSKI"

BG SOFIA09

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Bulgaristan

3

2

English / Bulgarian

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

RO IASI05

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

3

2

Romanian/English

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

2

2

English

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

E  OVIEDO01

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

İspanya

2

2

Spanish / English

UNIVERZA V LJUBLJANI

SI LJUBLJA01

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Slovenya

-

3

English/Slovene

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

E  OVIEDO01

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

İspanya

1

1

Spanish / English

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

RO CLUJNAP05

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

1

1

Romanian / English

ALBANIAN UNIVERSITY

919766717

MİMARLIK

Arnavutluk

2

2

-

Albanian/Engish

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

MİMARLIK

Polonya

4

-

-

English

HOCHSCHULE OSNABRÜCK

D  OSNABRU02

MİMARLIK VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

1

1

-

German/English

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Polonya

4

-

-

English

***Üniversitemiz hibelendireceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirlemiştir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan hibe miktarına göre 16 öğrenci kabul edilecektir.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 8 öğrenci

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 4 öğrenci

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 4 öğrenci

 

 

  1. DİĞER HUSUSLAR

 

● Bu çağrı Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  Mimarlık Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri içindir.

Üniversitemiz, hibe vereceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirleyecektir. Ulusal Ajans tarafından üniversitelere ayrılan hibe miktarları henüz kesinleşmediği için bu çağrı ve sınav dönemi sonunda seçilecek yararlanıcılar “ADAY” olarak kabul edilecektir. Ulusal Ajans tarafından hibe dağıtım sonuçlarının açıklanmasından sonra süreç kesinlik kazanacaktır.

●Başvuru yapılmayan akademik birimlerdeki kontenjanlar diğer birimlere aktarılacak ve bu birimler için tekrar ilana çıkılmayacaktır. Bu doğrultuda öğrenim kademesine göre dağılım da değişkenlik gösterebilir.

● Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.

Başvuru sonrasında TERCİH ve DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAĞI için başvuruda bulunmadan önce, bölümünüzün anlaşmalı olduğu eğitim kurumlarının anlaşma açıklamaları kısmına bakmanız, ilgili üniversitenin web sitesini incelemeniz ve detaylı bilgi almak için Bölüm Erasmus Koordinatörünüzle görüşmeniz faydalı olacaktır.

●Tercihlerinizde bulunan kurumların eğitim dili, sınava gireceğiniz yabancı dil türüyle aynı olmalıdır. Aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

● Konya Teknik Üniversitesi tarafından Erasmus programı için seçilmiş ve kontenjanlara yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.

● Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar öğrenciye rücu edilebilir.

●Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

● Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar.

Başvurular Konya Teknik Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne e-posta ile yapılacaktır.

 

  1. ÖNEMLİ TARİHLER

Erasmus Koordinatörlüğüne Başvuru (Belge Teslim) Tarihleri

23 Ağustos- 27 Ağustos 2021
 

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları
 

Yazılı: 7 Eylül 2021

Sözlü: 9 Eylül 2021

Sonuçların Açıklanması
15 Eylül 2021

       Oryantasyon Toplantısı
Sonuçların ilanı ile birlikte açıklanacaktır.

 

Yer:

 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü
İlan Tarihi: 27.07.2021

 

 

 

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KTÜN Konya Teknik Üniversitesi