Erasmus+ Koordinatörlüğü

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ STAJ HAREKETLİLİĞİ

 

 

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
STAJ HAREKETLİLİĞİ
(2019 Sözleşme Yılı) 

 
Başvuru  Şartları
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektir.
*Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.
 

Başvuru Belgeleri
 
Davet Mektubu: Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu, işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu. Öğrencinin adı soyadı, kabul tarih aralığı yer almalıdır.
Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript. Öğrenci Bilgi Sisteminden alınıp gönderilebilir.

Başvuru Formu: Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra bölüm koordinatörü ile eposta aracılığıyla irtibata geçilmeli ve imzalar tamamlanmalıdır.

 Yabancı Dil Belgesi: İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrenciler, KPDS, ÜDS veya YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel eşdeğerlik tablosu esas alınarak kabul edilecektir. 
 

ÖNEMLİ NOT: Başvuru belgelerini e-posta adresimize (erasmus@ktun.edu.tr) gönderen öğrencilerimizin  ayrıca https://forms.gle/gbfcwcbogj6agcfl6 adresinde yer alan formu doldurmaları zorunludur (lütfen ktun uzantılı eposta adresinizi açtıktan sonra linke tıklayınız). Sadece e-posta ile başvuru evraklarını gönderip formu doldurmayan öğrencilerimizin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 

Yabancı Dil Sınavı
 
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için Yabancı Diller Kurum Koordinatörlüğü tarafından İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak Erasmus Yabancı Dil sınavları yapılacaktır.

Geçerli bir Yabancı Dil belgesi ibraz eden öğrencilerin sözlü sınava girmeleri zorunludur.
Öğrenci seçiminde aşağıda belirtilen asgari (baraj) yabancı dil düzeyleri belirlenmiştir:
Dil Bölümleri için: 70 puan ve üzeri
Diğer Tüm Bölümler için: 50 puan ve üzeri
Asgari düzeyi geçemeyen öğrenciler Erasmus faaliyetine katılamazlar.
 

Seçim ve Yerleştirme
 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden**)
Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır)
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere : +10 puan***
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere geçerli bir mazeret olmaksızın katılmama : -5 puan

**4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde“Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu”esas alınacaktır.
***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

!! Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Fakültelerin, Yüksekokulun ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün öğrenci sayısına göre her bir birim için ayrı bir kontenjan belirlenecektir. Sayıların, Fakülteler, Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne göre tahmini dağılımı aşağıdaki gibidir:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 16

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu:10

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 6

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 3

 

Hibeler
 
 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık*, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

400

*Birleşik Krallık programa dâhil değildir.

Ödemeler %80 ve %20 olmak üzere iki taksitte yapılır.
 
● Yerleştirme esnasında ilan edilen kontenjanların başvuru yetersizliği veya dil barajı gibi nedenlerden dolayı boş kalması durumunda Konya Teknik Üniversitesi, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu bu kontenjanları; Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek ve daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle dağıtır. 2019 sözleşme yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği için 
toplam kontenjan 35 kişidir.
 

Diğer Hususlar
DAVET MEKTUBU ile başvuru şartı çerçevesinde öğrencilere davet belgesi sunmaları için ek süre verilmeyeceğinden, ilgili yazışmalarını son tarihlere bırakmamaları önemle hatırlatılır.
● Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

● Staj yapılacak işletme/kurum,  aracı bir kuruluş vasıtasıyla bulunabilir. Ancak teslim edilecek davet mektubu aracı kurumdan değil, staj yapılacak kurumdan olmalıdır.
● Bu çağrı Konya Teknik Üniversitesi staj kontenjanını kapsamaktadır. 
● Staj Hareketliliği en geç 15 Mart 2022 tarihinde sona erer (iki aylık süre gözetilerek takvim oluşturulmalıdır. Kabul mektupları 15 Mayıs 2021 ile 15 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi iki ayı kapsayacak şekilde alınmalıdır).
● Staj faaliyetinde hareketlilik süresi azami iki ay süre ile hibelendirilecektir.
● Ulusal Ajans veya Konsorsiyum ortaklarından doğabilecek ek kontenjanlar öğrenim kademelerine eşit şekilde dağıtılacaktır.
● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.
● Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda 10 puan düşürülecektir.
●Başvuruların geçerlilik kazanması için
Bölüm Koordinatörünün imzaladığı Başvuru Formları ekleriyle birlikte Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü e-posta adresine (erasmus@ktun.edu.tr) ulaştırılmalıdır.

 Belgelerin son teslim tarihi 30 Nisan 2021 Cuma, Saat 17.00'dır.
● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar öğrenciye rücu edilebilir.
● Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere durumunu belirtir bir dilekçe ile başvurması durumunda ilave hibe verilebilmektedir. 
 

Önemli Tarihler
 
Bilgilendirme Toplantısı
Bilgilendirme toplantısı 16 Mart 2021 Salı günü saat 10.00’da online olarak yapılacaktır.

Önemli Not: Staj Hareketliliğinden faydalanmayı düşünen tüm öğrencilerimizin aşağıdaki bağlantı adresinden kayıt yaptırması gerekmektedir. Toplantıya katılım programdan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için zorunludur.

https://forms.gle/vgWHSnn5LfRXfEZt9   (lütfen ktun uzantılı eposta adresinizi açtıktan sonra linke tıklayınız)


*Başvuru Belgesi Teslim Tarihleri ve Yeri
12 Nisan 2021- 30 Nisan 2021

Başvurular e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Lütfen bilgilendirme toplantısının ardından eğer varsa başvuru ile ilgili sorularınız için erasmus@ktun.edu.tr adresinden bizlere ulaşın.


*Evrakları ulaşan öğrencilerin listesinin ilanı 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü www.ktun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları (yazılı ve sözlü sınavlar online olarak yapılacaktır)

Yazılı Sınav Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba günü

Sözlü Sınav Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma Günü

Sonuçların Açıklanması
15 Mayıs 2021
 

Oryantasyon Toplantısı
Sonuçların ilanı ile birlikte açıklanacaktır.

 

 

İLETİŞİM

Konya Teknik Üniversitesi
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
(Öğrenci Girişi Mimarlık Fakültesi Tarafındadır)
Zemin Kat
Eposta:
erasmus@ktun.edu.tr

 

ERASMUS+  STAJ HAREKETLİLİĞİ Başvuru