Geological Engineering

P.Ç. Program Outcomes
P.Ç.81 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanır
P.Ç.82 Jeoloji mühendisliği ve ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri analiz ve formüle eder, ve çözümler
P.Ç.83 Ekip çalışmasına uyum sağlar
P.Ç.84 Mühendislik mesleğini etik ve sosyal değerler doğrultusunda uygular
P.Ç.85 Araştırma yeteneği yüksek, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümler ve yaratıcı sonuçlara sentez yoluyla varabilir
P.Ç.86 İleri düzeyde bilgisayar kullanır, Türkçe ve İngilizce etkin iletişim sağlayıp, bilgiyi paylaşır
P.Ç.87 Yeni teknolojilere adapte olur, var olanı uygular, geliştirir ve yönetir
P.Ç.88 Kalite konularında bilgi sahibidir
P.Ç.89 Yaşam boyu eğitim ve öğrenme yeteneğine sahiptir
P.Ç.90 Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisine sahiptir
P.Ç.91 Toplumsalve küresel sorunlar hakkında bilgi sahibidir
P.Ç.92 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir
P.Ç.93 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konularda iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık yeteneğine sahiptir