Academic Staff

Dr. Öğr. Üyesi Alper Döyen
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI