Academic Staff

Arş. Gör. Ece Çetin Yağmur
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI