Academic Staff

Arş. Gör. Aslıhan Fatma Kula
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI