Academic Staff

Arş. Gör. Gözde Can Atasagun
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI