Industrial Engineering

P.Ç. Program Outcomes
P.Ç.33 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.
P.Ç.34 Deney tasarlayıp süreci yürütür ve sonuçları analiz ederler.
P.Ç.35 Bir sistemi ya da süreci, kendisinin ve diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlarlar.
P.Ç.36 Disiplinler arası takımlarda çalışabilirler.
P.Ç.37 Endüstri Mühendisliği ve diğer mühendislik problemlerini belirler, modeller ve çözme becerisi gösterirler.
P.Ç.38 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
P.Ç.39 Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.40 Mühendisliğin küresel ve yerel boyutlarda etkisini kavrama özelliğine sahiptir.
P.Ç.41 Yaşam boyu öğrenme gereğini algılar ve bu yeteneği kazanırlar.
P.Ç.42 Güncel konulara ilişkin bilgi sahibidirler.
P.Ç.43 Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri ve modern alet ve donanımlarla, yazılımları kullanırlar.
P.Ç.44 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi sahibidirler.
P.Ç.45 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık bilgisine sahiptirler.