Coordinatorship of Corporate Communications

Öğr. Gör. Melikşah Yazıcı
Öğr. Gör.
myazici@ktun.edu.tr
Öğr. Gör. Minel Özalan
Öğr. Gör.
mozalan@ktun.edu.tr
Öğr. Gör. Sinem Yeles Karaman
Öğr. Gör.
sykaraman@ktun.edu.tr
Kadir Tasa
ktasa@ktun.edu.tr